O stanici

Meteorologická stanica Svit vznikla 1.1.2011, odkedy sú nepretržite zaznamenávané údaje o aktuálnej teplote, vetre a zrážkach.

Aktuálny stav počasia sa zaznamenáva poloprofesionálnou meteorologickou stanicou Sencor SWS 180 USB.

Špecialné poďakovanie patrí Michalovi Jachymovi, ktorý nám zadarmo poskytol miesto na servery, a pomohol pri zriaďovaní tejto stránky.

Na meteorologickej stanici sú zaznamenávané nasledovné údaje:

 
Umiestnenie jednotlivých senzorov
Teplota a vlhkosť

Senzor pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu je umiestnené v radiačnom štíte. Jedná sa o jednoduchý radiačný štít domacej výroby, ktorý pozostáva z 9 podložiek pod kvetináč o veľkosti 16 cm.

Teplota je meraná vo výške 2m nad trávnatym povrchom (viď foto). Aktualizácia údajov o teplote a relatívnej vlhkosti je každých 47s.

 

Rýchlosť a smer vetra

Anemometer sa nachádza vo výške cca 8 m nad zemou. V okolí anemometra sa nenachádza žiadna prekážka, ktorá by mohla ovplyvňovať meranie.

Aktualizácia údajov o smere a rýchlosti vetra sú z anemometra posielané každých 33 s.

 

Zrážky

Zrážky sú merané zrážkomerom vo výške 3 m nad zemou. Taktiež sa v okolí nenachádzaju žiadne predmety, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť merania.

Údaje o spadnutých zrážkach sú aktualizované každých 180 s. Rozlíšenie je 0.7 mm.

 

Snehomerná týč

Snehomerná tyč sa nachádza na záhrade. V okolí sa nenachádza žiadna prekážka, ktorá by mohla ovplyvňovať meranie. Rozsah snehomernej tyče je 0 -115 cm.

 

Prízemná teplota

Senzor na meranie prízemnej teploty je položený na zemi vo voľnom priestranstve. Teplota sa meria v 5 cm nad povrchom zeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
This site is a template design by CarterLake.org with PHP conversion by Saratoga-Weather.org.
Special thanks go to Kevin Reed at TNET Weather for his work on the original Carterlake templates, and his design for the common website PHP management.
Special thanks to Mike Challis of Long Beach WA for his wind-rose generator, Theme Switcher and CSS styling help with these templates.
Special thanks go to Ken True of Saratoga-Weather.org for the AJAX conditions display, dashboard and integration of the TNET Weather common PHP site design for this site.

Template is originally based on Designs by Haran.

This template is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.